Oferta dla Przedsiębiorstw

Dla Przedsiębiorstw oferujemy kompleksową obsługę IT, obejmującą następujące elementy:


Active Directory

 • Administrację usługą katalogową Active Directory

Microsoft SQL Server

 • Instalację, konfigurację i zarządzanie systemami baz danych opartych o Microsoft SQL Server

Microsoft Exchange Server

 • Instalację, konfigurację i zarządzanie systemami poczty opartymi o Microsoft Exchange Server

Microsoft Hyper-V

 • Instalację, konfigurację i zarządzanie platformą wirtualizacji Microsoft Hyper-V

Zarządzanie serwerami

 • Instalacje, konfiguracja i zarządzanie innymi serwerami aplikacji opartymi na rozwiązaniach Microsoft

Doradztwo i instalacje

 • Doradztwo i pomoc przy realizacji zakupów sprzętu serwerowego, instalację i konfigurację serwerów opartych o technologię Intel, w szczególności serwerów IBM, DELL, HP, Intel
 • Doradztwo i pomoc przy realizacji zakupów stacji roboczych, instalację i konfigurację komputerów opartych o technologię Intel

Systemy Kopii zapasowych

 • Realizację rozwiązań systemów kopii zapasowych, w szczególności Symantec Backup Exec

CISCO

 • Instalację, konfigurację i zarządzanie urządzeniami CISCO opartymi na CISCO IOS

Profilaktyka antywirusowa

 • Realizację rozwiązań profilaktyki antywirusowej, w szczególności w oparciu o produkty klasy enterprise firmy McAfee

Sieci komputerowe

 • Zarządzanie sieciami komputerowymi, serwerami DNS, WINS, DHCP
 • Instalację, konfigurację i zarządzanie warstwą sprzętową sieci komputerowych - switche, routery, punkty dostępowe WiFi
 • Instalację, konfigurację i zarządzanie systemami drukowania i skanowania sieciowego

Kontrola dostępu

 • Zarządzanie systemami ochrony i kontroli dostępu

Microsoft Windows

 • Instalację i konfigurację systemów stacji roboczych opartych o Microsoft Windows

Microsoft Windows Server

 • Instalacja, konfiguracja i zarządzanie serwerami opartymi o Microsoft Windows Server

Help Desk

 • Wsparcie dla użytkowników - pomoc zdalna (help desk)